INAVYOONEKANA KUMPENDA ADUI | World Challenge

INAVYOONEKANA KUMPENDA ADUI

David Wilkerson (1931-2011)September 16, 2020

“Wapendeni adui zenu… bila kutumaini malipo yoyote; na thawabu yako itakuwa kubwa… Yeye ni mwema kwa wasio na shukrani na wabaya. Kwa hiyo kuwa wa rehema, kama vile Baba yako alivyo na huruma… samehe, nawe utasamehewa. Toeni, nanyi mtapewa… Maana kwa kipimo kile kile mtumiacho, nanyi mtapimiwa nacho” (Luka 6:35-38).

Kulingana na Yesu, adui ni mtu aliyekulaani, kukuchukia, au kukutesa (ona Mathayo 5:44). Kwa ufafanuzi wake, tuna maadui sio tu ulimwenguni, lakini wakati mwingine kanisani. Paulo alisema, “Vaeni rehema nyororo, wema, unyenyekevu, upole, ustahimilivu; kuvumiliana, na kusameheana ”(Wakolosai 3:12-13).

Kuhimili (kuvumilia) na kusamehe ni maswala mawili tofauti. Kuvumilia maana yake ni kuacha kutoka kwa vitendo vyote na mawazo ya kulipiza kisasi. Inasema, "Usichukue mambo mikononi mwako. Badala yake, vumilia maumivu. Weka jambo chini na uachane nalo.”

Mbali na kuvumilia, lazima tusamehe kutoka moyoni. Hii inajumuisha amri zingine mbili: kuwapenda adui zako na kuwaombea. Yesu hakuwahi kusema kazi ya kusamehe itakuwa rahisi. Alipoamuru, "Wapendeni adui zenu," neno la Kiyunani la "upendo" haimaanishi mapenzi lakini "uelewa wa maadili." Kuweka tu, kumsamehe mtu sio suala la kuchochea mapenzi ya kibinadamu; badala yake, inamaanisha kufanya uamuzi wa kimaadili kuondoa chuki mioyoni mwetu.

Wakati Sauli alikuwa akimfuata Daudi kwa kusudi la kumuua, Daudi alikuwa na nafasi ya kulipiza kisasi mara tu alipompata aliyemwinda amelala katika pango ambalo Daudi mwenyewe alikuwa amejificha. Wanaume wa Daudi wakamsihi, "Hii ni kazi ya Mungu! Amemtia Sauli mkononi mwako, sasa umuue, na ulipize kisasi.”  Lakini Daudi hakukubali; badala yake, alikata kipande cha vazi la Sauli ili baadaye adhibitishe angemwua.

Vitendo vile vya busara ni njia ya Mungu ya kuwaaibisha maadui zetu. Hivi ndivyo ilivyokuwa wakati Daudi alimwonyesha Sauli kipande cha vazi lake. "Ndipo Sauli akamwambia Daudi," Wewe ni mwadilifu kuliko mimi; kwa maana umenilipa mema, ilhali mimi nimekulipa ubaya”  (1 Samweli 24:17). Kwa sababu ya matendo ya Daudi, moyo mchungu wa Sauli kwake uliyeyuka.

Hiyo ni nguvu ya msamaha - inaweka aibu maadui wenye chuki, kwa sababu moyo wa mwanadamu hauwezi kuelewa jibu la upendo kama hilo.

Download PDF