JE!UNATEMBEA KATIKA TOBA? | World Challenge

JE!UNATEMBEA KATIKA TOBA?

David Wilkerson (1931-2011)August 7, 2020

Kanisa la Yesu ni mahali ambapo wenye dhambi hutubu dhambi, kwa mioyo yao na midomo yao. Kwa kweli, mtume Paulo anashuhudia: "Neno hilo liko karibu nawe, katika kinywa chako na ndani ya moyo wako (hiyo ni neno la imani tunalohubiri): ikiwa ukiri kwa kinywa chako Bwana Yesu na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu amemfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata haki, na kwa kukiri kwa kinywa hufanywa wokovu” (Warumi 10:8-10).

Kwa ufupi, tunaletwa wokovu kupitia kukiri kwetu wazi kwa toba. Yesu anasema, "Sikuja kuwaita watu wema, lakini wenye dhambi, kwa toba" (Mathayo 9:13). Na, anasema, toba ni jinsi tunavyopona na kupona: "Wale walio hai hawahitaji daktari, lakini wale ambao ni wagonjwa. Sikuja kuwaita wenye haki, lakini wenye dhambi, watubu.” (Luka 5:31-32).

Wapenzi, hii ni habari njema! Yesu anatuambia, "Katika kanisa langu, kila mtu amepona kupitia toba. Haijalishi wewe ni nani - uliovunjika kimwili, mgonjwa wa kiakili, mgonjwa kiroho. Kila mtu lazima aje kwangu vivyo hivyo na wote waponywe. "

Toba ilikuwa moyoni mwa mahubiri ya kwanza baada ya ufufuko wa Kristo wakati Peter aliwaambia umati wa watu waliokusanyika wakati wa Pentekosti: "Yesu wa Nazareti, Mtu aliyethibitishwa na Mungu kwako ... umechukua kwa mikono isiyo ya sheria, umesulubisha, na umwue" (Matendo 2:22-23). Watu waliposikia haya, walianguka chini ya dhamana ya nguvu. Neno lililohubiriwa lilibadilisha mioyo yao, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa amekuja kwa nguvu zake zote. Na kulingana na Yesu, hiyo ni kazi ya Roho. Alisema Roho Mtakatifu anakuja "kuhukumu ulimwengu juu ya dhambi, na haki, na hukumu" (Yohana 16:8).

Umati wa watu ulishtushwa wakati walisikia hii kwa kuwa hawawezi kusonga. Ghafla, mbele yao kulikuwa na maswala ya maisha na kifo. Walipomlilia Petro na kuuliza wafanye nini, akajibu, "Tubuni, na kila mmoja wenu abatizwe kwa jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi ... (Mdo 2:38, 40).

Kama Wakristo, tunapaswa kushukuru sana kwa uwepo wa Roho Mtakatifu,  kwani tunamruhusu kufanya kazi yake ya kweli ndani yenu. Yesu anawataka mtembee kwa amani yake mnapoishi maisha ya toba.

Download PDF