KUCHORA TUMAINI KUTOKA KWA USHUHUDA WA AYUBU | World Challenge

KUCHORA TUMAINI KUTOKA KWA USHUHUDA WA AYUBU

David Wilkerson (1931-2011)August 4, 2020

Hadithi ya Ayubu na mateso yake mabaya yalikuwa yanajulikana. Katika hatua yake ya kukata tamaa, Ayubu alisema, "Anacheka shida ya wasio na hatia" (Ayubu 9:23). Kwa maneno mengi, Ayubu alikuwa akisema, "Hailipwi kuwa takatifu au kutembea sawa. Mungu huwatendea waovu na safi sawa. Sisi wawili tunateseka, kwa nini kufanya kazi kuwa sawa? "

Mfano wa mateso ya Ayubu unapaswa kuwa faraja kubwa kwetu sote. Hiyo inaweza kuwa mshangao kwa wengine, lakini Ayubu anawakilisha waumini wa siku za mwisho ambao watapitia majaribu kali katika siku zijazo. Kwa kweli, mamia ya Wakristo wanaomwogopa Mungu watakabili moto kama huo ambao Ayubu alipata. Na tunahitaji mfano wa mtu huyu anayeteseka ili kujipatia tumaini letu.

Taifa letu limeingia wakati wa mateso na msiba. Tunapoangalia shida zinazozunguka pande zote, kutazama katika siku za usoni kunaweza kuwa matarajio ya kutisha, kwani yote tunaweza kuona ni kutokuwa na hakika, hofu na misiba. Kama Ayubu, mioyo yetu inalia, "Tutafanya nini? Kwa nini yote haya yanatokea kwa watumishi waaminifu wa Mungu? Je! Kwanini Bwana asiingilie kati na kuizuia? "

Mafuriko haya ya shida yana chombo cha kibinafsi nyuma yake: Shetani. Ukweli ni kwamba, ibilisi alikuwa anayemsumbua Ayubu, na bado yeye ndiye anasumbua watu wa Mungu. Kwa mara nyingine, adui amesimama mbele ya Bwana, akitoa mashtaka makubwa dhidi ya kanisa lake. Anamsihi Mungu, akisema, "Huna mwili wa kweli katika saa hii ya mwisho. Angalia tu watu wako, Mungu. Wana ubinafsi, ubinafsi, kutafuta utajiri na maisha mazuri, wamejikita katika kufanya maisha bora kwao. Wote ni wimpi wa kiroho."

Inawezekana kuwa tanuru ya shida yako inakusudiwa kuleta ufunuo-wa maisha. Hivi ndivyo ilivyotokea na Ayubu. Katikati ya mateso yake, Ayubu aligundua uvumbuzi wa ajabu: licha ya ufahamu safi wa Mungu, hakujua kweli Bwana. Alikiri, "Nimesikia habari Zako kwa kusikia kwa sikio, lakini sasa jicho langu linakuona. Kwa hivyo mimi… ninatubu kwa mavumbi na majivu” (Ayubu 42:5-6).

Tazama Mungu hivi sasa na kumbuka kuwa kila wakati ana kila kitu chini ya udhibiti wake. Ataunganisha kila kitu Shetani anamaanisha mabaya na kuibadilisha kuwa nzuri kwako. Jipe moyo mwenyewe kwa maneno haya: “Mungu wangu anaweza kufanya chochote! Ananipenda na najua hajanisahau. "

Download PDF