KUITWA, KUPIMWA, NA KUWEKWA KWENYE KUSUDI LA MUNGU | World Challenge

KUITWA, KUPIMWA, NA KUWEKWA KWENYE KUSUDI LA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)August 6, 2020

Mtume Paulo anasema juu ya Mungu, "Ni nani aliye kutuokoa na kutuita kwa wito mtakatifu, sio kwa kazi zetu, bali kulingana na kusudi lake mwenyewe na neema tuliyopewa katika Kristo Yesu kabla ya kuanza" (2 Timotheo 1:9).

Kwa ufupi, kila mtu ambaye ni "ndani ya Kristo" ameitwa na Bwana. Na sisi sote tunayo jukumu moja: kusikia sauti ya Mungu, kutangaza Neno lake, kutowaogopa mwanadamu na kumtegemea Bwana mbele ya kila jaribio linalowezekana. Kwa kweli, ahadi za Mungu zinawahusu watumishi wake wote. Hiyo ni, hatuitaji kuwa na ujumbe ulioandaliwa kuongea kabla ya ulimwengu. Ameahidi kujaza midomo yetu na Neno lake kwa wakati unaohitajika. Lakini hiyo itatokea tu ikiwa tunamwamini.

Paulo anatuambia kuwa wengi wameteuliwa kuwa wahubiri, waalimu na mitume, na kwamba wote watateseka kwa sababu hiyo. Anajishauri kati ya hizo: “Niliteuliwa kuwa mhubiri, mtume, na mwalimu wa Mataifa. Kwa sababu hii mimi pia ninateseka kwa mambo haya” (2Timotheo 1:11-12). Alikuwa akisema, "Mungu amenipa kazi takatifu ya kufanya. Na kwa sababu nina wito huo, nitateseka."

Maandiko yanaonyesha kwamba Paulo alijaribiwa kama mawaziri wachache waliowahi. Shetani alijaribu kumuua muda baada ya muda. Umati huo unaoitwa wa kidini ulimkataa na kumdhihaki, na wakati mwingine hata wale waliomuunga mkono walimwacha akidhulumiwa na kutengwa. Lakini Paulo hakuwa na aibu mbele ya watu, wala hakufadhaika au kufedheheshwa mbele ya ulimwengu. Na, cha kufurahisha, hakuungua. Katika kila hafla, alikuwa na neno lililotiwa mafuta kutoka kwa Mungu kusema, wakati tu inahitajika.

Paulo hakuweza kutikiswa - na hakupoteza imani yake kwa Bwana. Badala yake, alishuhudia, "Ninajua yule niliyemwamini na ninaamini kuwa anaweza kuweka kile nilichokuwa nimemkabidhi mpaka Siku ile" (1:12). Kwa ufupi, "nimejitolea maisha yangu kikamilifu kwa uaminifu wa Bwana. Kuishi au kufa, mimi ni wake."

Wapenzi, unaweza kuwa unakabiliwa na vita na mbingu zinaweza kuonekana kama shaba kwako. Lakini Roho Mtakatifu ni mwaminifu kukurejeshea na kukuinua. Atakuona kupitia kila usiku mweusi, kwa hivyo usiruhusu Ibilisi akuuashe chini!

Download PDF