KUJARIBIWA KUACHANA NA MSALABA | World Challenge

KUJARIBIWA KUACHANA NA MSALABA

Carter ConlonJuly 18, 2020

"Hakuna ubaya utakayokukuta, wala tauni yoyote haitakaribia makazi yako; kwa kuwa atawaamuru malaika wake juu yako, ili akutunze katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuinua, usije ukagonga mguu wako dhidi ya jiwe” (Zaburi 91:10-12).

Bwana hutoa ahadi nyingi tofauti za kutetea na kuwazuia watu wake kutokana na mabaya na mabaya. Walakini, ni watu wangapi wanaotembea kweli katika uhuru wa aya hizi? Kwa mfano, fikiria Zaburi 91: 5: “Usiogope hofu ya usiku, wala mshale ambao huruka mchana.”

Mara nyingi majaribu ambayo lazima tuvumilie yanatokea wakati wa faida yetu kuu kwa ufalme wa Mungu. Ghafla tunajikuta tukipingwa vikali katika akili zetu na mawazo yakijaribu kutusukuma mbali na yale ambayo Mungu ametuita kuwa katika Kristo. Kwa kuzingatia hii, kumbuka kwamba katika msimu ambao mioyo ya wanadamu imeshindwa kwa hofu, ni saa nzuri kabisa ya Kanisa kuinuka kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Hii inamaanisha kwamba mimi na wewe tutajikuta katika maeneo ambayo hayafai sana kwa mwili - aina ya jangwa la kibinafsi.

Yesu aliongozwa mahali penye jangwa - alijaribu kuachana na kusudi la kwanza la maisha yake: "Basi, Yesu, akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho kwenda jangwani, akijaribiwa kwa muda wa siku arobaini na shetani” (Luka 4:1-2). Yesu alikuwa karibu miaka tatu kutimiza wito ambao alipewa na Baba yake - miaka tatu mbali na tukio kubwa zaidi kuwahi kuandikwa katika ulimwengu, wakati Mwana wa Mungu alikufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Alikuwa karibu sana na mstari wa kumalizia, na hiyo ndio wakati shetani alimjaribu sana.

Kama vile Shetani alivyomjaribu Yesu, tutaweza kujaribiwa kuachana na msalaba na mwito wa Mungu maishani mwetu. Asante Mungu kwamba Shetani hakufanikiwa kumgeuza Yesu kujishughulisha na jangwa. Alielewa kusudi lake na hakujirudi nyuma kutoka msalabani kwa hofu. Vivyo hivyo, katika wakati huu wa msiba, jangwa hili, wewe na mimi lazima tuamini ukweli wa ahadi za Mungu wakati watu wengi karibu na sisi watanyang'anywa na woga.

Carter Conlon alijiunga na jopo la wachungaji wa Kanisa la Times Square mnamo 1994 na aliteuliwa kuwa Mchungaji Mwandamizi mnamo 2001. Mnamo Mei 2020 alibadilisha katika jukumu la kuendelea kama Mkuu wa Kanisa Kuu la Times Square.

Download PDF