KUJIFUNZA KUPAA JUU KWA KUTEMBEA MBELE | World Challenge

KUJIFUNZA KUPAA JUU KWA KUTEMBEA MBELE

Tim DilenaJune 27, 2020

"Lakini wale wanaomngojea BWANA wataimarisha nguvu zao; watainuka juu na mabawa kama tai; watakimbia, lakini hawatachoka; nao watatembea, wala hawatakata tamaa” (Isaya 40: 31).

Hii ni moja ya aya za kushangaza katika Bibilia, na tunazisoma zote vibaya. Tunastarehe “watasimama juu kwa mabawa kama tai” na ruka juu ya matembezi na kukimbia sehemu. Lakini kuruka kama tai sio lengo letu. Kwa kweli, siku nyingi hatuwezi kuhisi kama kuruka - lakini tunaweza kuchukua hatua moja kwa wakati na Mwokozi wetu.

Paulo anasema, "Tembea kwa Roho, na hautatimiza tamaa za mwili" (Wagalatia 5:16). Angalia anasema, "tembea" kwa Roho, sio kuruka katika Roho. Hatuanza kutoka kwenye bingu au hewani kama tai.

Ukristo ni matembezi ya imani, sio mbio ya imani. Inaweza kuonekana kuwa ya kufurahisha lakini ni nzuri. "Kwa maana tunatembea kwa imani" (2 Wakorintho 5:7). Kutembea kunamaanisha kufanya vitu vya msingi, rahisi kumtukuza Mungu - vitu kama vile kuamua kusali, kwenda kanisani, kuwaambia wapendwa wako unawapenda, kuandaa kifungua kinywa kwa familia yako, kuokota Biblia yako usome. Kila tendo la utii ni hatua na kila hatua itageuka kuwa mwendo wako wa Roho.

Unapochukua hatua moja ndogo ya utii, Mungu hubariki. Labda hausikii kuinua mikono yako katika ibada kwa Baba wa mbinguni lakini unafanya bidii kidogo kwa sababu unampenda - na Mungu hufanya mengine. Labda usisikie kama fadhili au kumfikia mtu, lakini unafanya kwa sababu una huruma na unataka kumpendeza Yesu.

Paulo anatuamuru kuchukua hatua moja kwa wakati mmoja. Weka mguu mmoja mbele ya nyingine na hatua hizi zinakuwa matembezi yetu. Wale wanaotembea ndio wanaodumu. Wale wanaojaribu kukimbia na kuruka kawaida huchoka na hawaonekani tena. Dietrich Bonhoeffer, mchungaji wa Ujerumani na mwanatheolojia, alisema hivyo vizuri: "Tendo moja la utii ni bora kuliko mahubiri mia moja."

Leo, amua kumuacha Mungu akuongoze hatua kwa hatua unapoendelea kutembea na yeye. Tembea kwa imani (2 Wakorintho 5:7); kukimbia mbio kwa uvumilivu (Waebrania 12:1); na kisha kuongezeka kama tai (Isaya 40:31).

Mchungaji Tim alichunga kanisa la mjini katikati huko Detroit kwa miaka thelathini kabla ya kutumikia huko Brooklyn Tabernacle huko NYC kwa miaka mitano. Yeye na mke wake Cindy sasa ni mchungaji huko Lafayette, Louisiana.

Download PDF