KUJITOLEA KWA MWELEKEO WA ROHO MTAKATIFU | World Challenge

KUJITOLEA KWA MWELEKEO WA ROHO MTAKATIFU

David Wilkerson (1931-2011)September 11, 2020

"Ndivyo ilivyokuwa siku zote: wingu liliifunika mchana, na mwonekano wa moto usiku" (Hesabu 9:16).

Kwenye Hesabu 9 tunasoma juu ya wingu ambalo lilishuka na kufunika hema jangwani. Wingu hili linawakilisha uwepo wa Mungu wa kila wakati na watu wake, na kwetu leo, wingu linatumika kama aina ya kazi ya Roho Mtakatifu maishani mwetu. Usiku, wingu juu ya ile hema ikawa nguzo ya moto, mwangaza wa joto mahali pa giza.

Wana wa Israeli walifuata wingu hili la kawaida kila wakati, hata hivyo liliwaelekeza. Wakati ilipoinuka juu ya maskani, watu wakainua miti na kuifuata. Na kila mahali wingu liliposimama, watu pia walisimama na kuweka hema zao (ona 9:18-19).

Wingu lingine lilishuka kutoka mbinguni karne nyingi baadaye, kwenye Chumba cha Juu huko Yerusalemu. Roho Mtakatifu - huyo Roho yule yule ambaye alikuwa amekaa juu ya maskani ya jangwani - alishuka na kushughulikia waabudu zaidi ya mia na ishirini ambao walikuwa wamekusanyika katika chumba cha juu baada ya kifo cha Yesu. Wingu hili lilishuka ndani ya chumba ambamo watu walikuwa wamekaa, na ikakaa juu ya vichwa vya watu kama ndimi za moto (tazama Matendo 2:3).

Sisi tunampenda Yesu leo ​​pia tunayo wingu la kufuata. Tunaweza kujazwa na Roho Mtakatifu lakini bado tunapaswa kujitolea kuchukua maagizo kutoka kwake. Ikiwa hatutangojea mwongozo wake katika vitu vyote, hatutembei katika Roho. Maagizo ya Paulo huweka wazi tofauti hii: "Ikiwa tunaishi kwa Roho, na pia tuenende katika Roho" (Wagalatia 5:25).

Maana ya maneno ya Paulo kuhusu kutembea katika Roho inamaanisha: "Sema tu!" "Kwa maana ahadi zote za Mungu ndani yake ni Ndio, na kwake Amina, kwa utukufu wa Mungu kupitia sisi" (2 Wakorintho 1:20). Kwa hivyo, kulingana na Paulo, kutembea katika Roho huanza wakati tunatoa ahadi ya Mungu kwa ujasiri na isiyowezekana kwa ahadi zote za Mungu. Inasema, "Baba, nimeyasoma ahadi zako, na ninasema kwa yote. Ninaamini neno lako kwangu."

Mungu atakuongoza kwenye ukweli wote, akikuongoza ambapo anataka uende na akuonyeshe mambo ambayo anataka ujue. Sema tu ndio kwake leo!

Download PDF