KUJUA SAUTI YA MCHUNGAJI WETU | World Challenge

KUJUA SAUTI YA MCHUNGAJI WETU

Gary WilkersonJuly 27, 2020

"Anayeingia kupitia lango ni mchungaji wa kondoo ... Kondoo hutambua sauti yake na wanamwendea. Anaita kondoo zake kwa majina na kuwaongoza” (Yohana 10:2-3).

Sote tunahitaji mwongozo wa maamuzi maishani, lakini katika ulimwengu wenye machafuko kama yetu, kupata mwongozo mzuri sio rahisi kila wakati au rahisi. Yesu anahakikisha wazi kuwa ni tofauti kwa watoto wake, hata hivyo. "Kondoo wake" wanajua sauti yake na "wanakuja kwake." Picha anayoitoa ni ile ya mchungaji mzuri anayesimamia na kutunza kondoo wake.

Je! Hiyo inatosha kwa maamuzi magumu ambayo sisi sote tunapaswa kufanya? "Nimeoa nani? Ninafanya kazi gani? Kusudi langu maishani ni nini? " Maswali kama haya yanajaa mvutano.

Kama Mchungaji wetu anavyojali na kutupatia mahitaji, adui yetu, ibilisi hutafuta kuiba kutoka kwetu. Shetani ameazimia kuharibu imani yetu ya thamani na Yesu anamwelezea kama mwizi anayeingia ndani ya kalamu: "Yeyote anayeteleza juu ya ukuta wa kizizi cha kondoo, badala ya kupitia lango, lazima awe mwizi na mwizi! … Kusudi la mwizi ni kuiba na kuua na kuharibu” (Yohana 10:1, 10).

Kizuizi kila Mkristo akikutana nacho ni injili ya kushangaza ya mwalimu wa uwongo. Yesu anafundisha, "[Kondoo wangu] hautamfuata mgeni; watamkimbia kwa sababu hawajui sauti yake ”(10: 5). “Wageni” kama hao wanaonekana, wana sauti nzuri na wanavaa sawa na mchungaji yeyote mzuri lakini injili wanayohubiri polepole inaongoza watu mbali na utajiri wa Kristo mzuri, wenye kuridhisha kwa uharibifu wa mioyo yao.

Ni muhimu tujifunze sauti ya Mchungaji wetu Mzuri na kuweza kuitofautisha na sauti za wachungaji wa uwongo. Na njia pekee ya kugundua bandia ni kujua kwa karibu asili. Hii inakuja tu kwa kula nyama ya Mchungaji wetu: "Kwa hivyo imani huja kwa kusikia, hiyo ni kusikia habari njema juu ya Kristo" (Warumi 10:17).

Download PDF