KUKUMBATIA HUZUNI TAKATIFU NA SHAUKU | World Challenge

KUKUMBATIA HUZUNI TAKATIFU NA SHAUKU

Gary WilkersonJune 7, 2021

Unaweza kuona katika maisha yako mwenyewe wakati Roho Mtakatifu anataka kukuletea kipimo kikubwa cha yeye mwenyewe, ubatizo mkubwa wa nguvu zake, ambazo mara nyingi hupata nyakati hizi zikiambatana na machozi. Usiwe na aibu kamwe ya machozi. Usiwe na aibu kamwe kulia. Usijaribu kamwe kujiondoa kutoka kwa mhemko unaokuja wakati Mungu anaanza kusonga katika maisha yako. Anataka kusonga sio akili yako tu bali pia moyo wako na kukuleta mahali pa machozi pia.

Hii inathibitishwa na Mtume Paulo, "Ndugu, jiunge katika kuiga mimi, na uangalie macho yako kwa wale wanaotembea kulingana na mfano ulio nao kwetu. Kwa maana wengi, ambao nimekuambia mara nyingi juu yao, na sasa nakuambia hata kwa machozi, tembea kama maadui wa msalaba wa Kristo” (Wafilipi 3:17-18). Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya Paulo na maombi yake kwa kanisa, lakini alikuwa akiongea nini hapa? Kwa nini anasisitiza, "Nitakuambia sasa, nikilia, kwamba wengine ni maadui wa msalaba"?

Sababu ya kuwaambia kwa mkazo sio kwa sababu mtu fulani huko ulimwenguni ni adui wa msalaba, lakini shetani anajaribu kufanya kazi ndani ya mwili wa Kristo, kanisani yenyewe, kutufanya tuwe maadui wa msalaba.

Je! Hii inamaanisha unaweza ghafla kuwa kafiri? Hapana.

Kuwa vuguvugu, hata hivyo, huwa mtindo wa maisha kwa urahisi sana. Kumbuka kile Yohana anaandika katika Ufunuo? Nayajua matendo yako: wewe si baridi wala moto. Laiti ungekuwa baridi au moto! Kwa hivyo, kwa sababu una vuguvugu, wala si moto wala baridi, nitakutapika utoke kinywani mwangu” (Ufunuo 3:15-17). Hivi ndivyo ninaamini kwamba Paulo alikuwa akizungumzia kwa Wafilipi.

Je! Unaweza kuendelea kuishi kwa kutojali na usijali juu yake? Je! Unaweza kuendelea kuwa katika maelewano ya maisha ya dhambi na moyo wako haujavunjika juu yake?

Loo, kanisa, ni wakati wa kujinyakulia nyuso zetu mbele za Bwana na kulia kwa huruma yake juu yetu na kizazi hiki. "Katika siku za mwili wake, Yesu alitoa sala na dua, kwa kilio kikuu na machozi, kwa yeye aliye na uwezo wa kumwokoa kutoka kwa kifo, naye alisikilizwa kwa sababu ya uchaji wake" (Waebrania 5: 7). Tunahitaji kuombea shauku, huzuni takatifu na bidii katika siku hizi za mwisho.

Download PDF