KUKUMBATIA NEEMA YA YESU | World Challenge

KUKUMBATIA NEEMA YA YESU

Gary WilkersonFebruary 22, 2021

Kuna maoni potofu ya kawaida juu ya maneno maarufu ya Yesu katika Yohana juu ya kondoo, mchungaji na mwizi. “Amin, amin, nawaambia, Yeye ambaye haingii katika zizi la kondoo kwa mlango, lakini hupanda kwa njia nyingine, mtu huyo ni mwizi na mnyang'anyi.

Amin, amin, nakuambia, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote waliokuja kabla yangu ni wezi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikiza. Mimi ndiye mlango. Mtu yeyote akiingia kupitia mimi, ataokolewa na ataingia na kutoka na kupata malisho. Mwizi huja tu kuiba na kuua na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, na wawe nao tele” (Yohana 10:1, 7-10).

Sasa kawaida, ikiwa tunazingatia mwizi, tunadhani hiyo inamaanisha kwamba atatujaribu, kujaza mioyo yetu na tamaa, uchoyo, hasira na ugomvi. Ikiwa tunazingatia muktadha, hata hivyo, hiyo sio nini kifungu hiki kinasema. Katika Yohana sura ya tisa, Yesu alikuwa ametoka kumponya kipofu hekaluni, na viongozi wa dini - watu wote wakijaribu kuja katika ufalme wa mbinguni kwa njia ya kidini, ya kushika sheria - walikuwa wakisema kwamba kazi ya Yesu ilikuwa kutoka Ibilisi na sio wa Mungu. Kwa kweli hawakumpenda Kristo akisema kwamba alikuwa njia, njia pekee, kwa Mungu.

Kuna njia ya kurudi katika maisha tele. Ikiwa umetangatanga na unataka kurudi kwenye uhuru uliokuwa nao katika Kristo, hilo ni jambo la hatari katika akili ya Ibilisi.

Unaweza kuwa katika kuchanganyikiwa, hatia au kulaaniwa na hauishi katika ushindi ambao Kristo ametupatia. Hapo ndipo mwizi anakuja na kusema, "Unataka kurudi nyuma? Nitaenda kukusaidia kurudi, na hii ndio jinsi. Tutapata njia nyingine. Tutapata mfumo wa kidini, utunzaji wa sheria, kazi zingine za mwili ili uweze kurudi kwa nguvu yako mwenyewe."

Hiyo itaua na kutuibia na kutuangamiza. Kristo ndiye njia pekee, neema yetu tu ya kuokoa na lazima tukubali ukweli huo wenye nguvu.

Download PDF