KUPEWA NA MUNGU UWEZO WA KUSHIKILIA AZIMIO LAKO | World Challenge

KUPEWA NA MUNGU UWEZO WA KUSHIKILIA AZIMIO LAKO

Claude HoudeOctober 3, 2020

Kuna maneno mengi ya Kiebrania na Kiyunani katika Maandiko ambayo yanaelezea uhusiano, kina, na maana ya kujitolea kwa Mungu na "azimio" kwetu, na kwa nadhiri na maamuzi yetu mbele zake. Ufafanuzi wa dhana ya "azimio" katika Agano la Kale na Jipya ni: "Amri ya kimungu; tumaini la kibinadamu; tangazo la nia ya kweli na mapenzi thabiti; changamoto ya kujibiwa; kujitolea kwa moyo na mapenzi; uamuzi ambao utafanya wakati huu; enzi mpya; mwanzo au mwisho wa kipindi au seti ya tabia; tamko la umma au la kibinafsi au tangazo linaloonyesha kujitolea kwa kweli na hamu kubwa.”

"Imani iliyo na azimio" ni mkutano wa uamuzi wa uaminifu wa kibinadamu na nguvu ya kiungu ambayo hutuchochea na kutubadilisha. Ni kuingilia kati kwa Roho Mtakatifu na mabadiliko katika historia yetu. Ni mkono wa Mungu unaoshikilia yetu. Sikiza ahadi hii Paulo aliwaandikia Wathesalonike na kwamba Mungu mwenyewe anakuandikia:

"Hii ndio sababu tunakuombea kila wakati ili Mungu wetu atimize kwa nguvu zake mipango yake yote ya wema na neema kwako kwa kufanya kazi kwa imani yako kwamba kwa uwezo wake angekuruhusu na kukufanya uweze kujazwa, akikupa uzima kwa imani yenu kwa neema yake.”

Ni muhimu sana tutambue kwamba Mungu peke yake, kwa neema na Roho yake, anaweza kutufanya tuwe na uwezo wa kuweka azimio lolote. Paulo anawakumbusha Wafilipi chanzo chao cha pekee cha nguvu: "Kwa maana ni Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka na kufanya kwa mapenzi yake mema" (Wafilipi 2:13). Hii ni kanuni ya kiroho, sheria ya ufalme - wakati huo ambapo Mungu anajibu kwa kujibu moyo ambao unatambua kabisa upungufu wake na kutokuwa na uwezo kabisa wa kumpendeza kwa nguvu au hiari yake mwenyewe. Ni kifo cha mapenzi ya kibinafsi, uamuzi wa kibinafsi, kujitegemea na kujiamini ndio hutuleta kwenye nguvu ya ufufuo. Ni uhusiano wa kimungu na wakati ambapo uwezo wote wa mbinguni, nguvu zote na uwezo unakuja ili kuwezesha azimio lako la kibinadamu.

Ni kwa uwezo wake tu tunaweza kutimiza na kukamilisha azimio ambalo anaandika ndani ya mioyo yetu na Roho wake.

Claude Houde ni mchungaji anayeongoza  Eglise Nouvelle Vie (Kanisa la Uzima Mpya) huko Montreal, Canada. Chini ya uongozi wake Kanisa la New Life limekua kutoka kwa watu wachache hadi zaidi ya 3500 katika sehemu ya Canada na makanisa machache ya Kiprotestanti yaliyofaulu.

Download PDF