KUSUBIRI SIKU YA MWISHO KWA MATUMAINI | World Challenge

KUSUBIRI SIKU YA MWISHO KWA MATUMAINI

David Wilkerson (1931-2011)February 19, 2021

Paulo anaandika, "Nilishikilia sana neno la uzima, ili nipate kufurahi katika siku ya Kristo kwamba sikukimbia bure au kufanya kazi bure" (Wafilipi 2:16). Paulo alikuwa akielezea siku ambayo atasimama mbele ya Kristo na siri za ukombozi zitafunuliwa.

Maandiko yanasema kwamba siku hiyo macho yetu yatafunguliwa, na tutaona utukufu wa Bwana bila kukemea kutoka kwake. Mioyo yetu itawashwa moto wakati anafungua mafumbo yote ya ulimwengu na kutuonyesha nguvu zake nyuma yake. Ghafla, tutaona ukweli wa yote ambayo tulikuwa tunayapata katika majaribio yetu ya kidunia: nguvu na rasilimali za mbinguni, malaika wa ulinzi, uwepo wa kudumu wa Roho Mtakatifu.

Ndipo Kristo atatuonyesha Baba, na hiyo itakuwa wakati mzuri sana. Tunapoona ukuu wa Baba yetu wa mbinguni, tutagundua kabisa upendo wake na utunzaji wake kwetu.

Hapa ndio sababu Paulo "alishikilia" neno lake juu ya uaminifu wa Mungu. Siku hiyo ya utukufu, hakutaka kusimama mbele za Bwana akifikiria, "Ningekuwaje kipofu? Kwa nini sikuamini kabisa madhumuni ya Bwana wangu? Wasiwasi wangu wote na maswali yalikuwa bure.”

Halafu Paulo anajumlisha na neno hili: "Lakini nafanya jambo moja, kusahau mambo ya nyuma na kufikia yale yaliyo mbele" (Wafilipi 3:13). Kwa kifupi, alifikiri haiwezekani kuweka maisha yake ya baadaye mikononi mwa Bwana bila kwanza kuweka historia yake.

Download PDF