KUTENGWA KWA AJILI YA MADHUMUNI YA MUNGU | World Challenge

KUTENGWA KWA AJILI YA MADHUMUNI YA MUNGU

Gary WilkersonJuly 13, 2020

Wakati roho zilizopotea za ulimwengu huu zinakabiliwa na msiba mkubwa wa maisha na hazina chanzo cha tumaini, kanisa la Kristo limedhamiriwa kutunga tofauti wanayotafuta. Maisha yetu yanapaswa kutofautishwa na tumaini, furaha, amani, upendo na kutoa. Lakini wafuasi wengi leo wamefuta tofauti hizo kwa kutambaa kwenye mstari wa maelewano na hata kuvuka. Kama matokeo, waliopotea na kuumiza wanaona maisha ya Wakristo sio tofauti na yao.

Yesu alisema hivi alipowaambia wanafunzi wake, "Mtu yeyote akinipenda, atashika neno langu; na Baba yangu atampenda, na tutakuja kwake na kufanya makazi yetu pamoja naye. … Amani naondoka nawe; amani yangu, nakupa” (Yohana 14:23,2). Kwa kweli Yesu alisema, "Umeona kuwa amani ninayopewa haipokelewa na ulimwengu. Nimekuonyesha maadili ya ufalme wangu - jinsi ya kuishi, kuamini, kutembea na kumtumikia Baba. Maadili hayo ni tofauti kabisa na ya ulimwengu na unapaswa kuishi kwa maadili ya ufalme wangu."

Wakati Mungu anasema juu ya kujitenga na ulimwengu, haimaanishi kujiondoa kutoka kwayo. Kujitenga yeye anataka hufanyika moyoni. Inatokea kupitia ufunuo wa Mungu - na utukufu wake unabaki nasi hata nyakati zetu ngumu.

Wakati nabii Isaya alipoingia hekaluni, aliona utukufu wa Mungu: "Nilimwona Bwana ameketi juu ya kiti cha enzi, cha juu na kimeinuliwa, na gari la vazi lake lilijaza hekalu" (Isaya 6:1). Maono hayo matakatifu yalimpeleka Isaya uso chini kwa mshangao na akasema, "Ole wangu! Kwa maana nimepotea; kwa maana mimi ni mtu wa midomo mchafu, na mimi nakaa katikati ya watu wenye midomo mibaya; kwa maana macho yangu yamwona Mfalme, Bwana wa majeshi ” (6:5).

Wakati huo Isaya alitambua utengano wa Mungu na Bwana akamwambia, "Nimekutenga kwa sababu yangu takatifu. Ninakutuma kuhubiri neno langu kwa watu mafisadi ambao watakupinga, lakini utaweza kuvumilia kwa sababu umeona utukufu wangu. Umeona asili ya Mungu aliyekuita."

Uzuri wa Mungu wetu ni paradoxical: takatifu na safi lakini ni ya karibu na yenye kujali. Yeye yuko juu yetu na sisi - na anatupa amani ambayo hangeweza kupata peke yetu. Yeye ni Mungu anayestahili kumwamini na kupitia vitu vyote!

Download PDF