NGUVU YA FURAHA YA MUNGU | World Challenge

NGUVU YA FURAHA YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)May 13, 2021

Mungu hapendi tu watu wake lakini anafurahiya kila mmoja wetu. Yeye anafurahi sana ndani yetu.

Ninaona raha hii ya wazazi kwa mke wangu, Gwen, kila wakati mjukuu wetu anapokuita. Gwen anaangaza kama mti wa Krismasi wakati ana mmoja wa wapenzi wetu, wadogo kwenye mstari. Hakuna kinachoweza kumtoa kwenye simu. Hata ikiwa ningemwambia Rais yuko mlangoni petu, angenifukuza na kuendelea kuongea.

Je! Ningewezaje kumshtaki Baba yangu wa mbinguni kwa kunifurahisha kuliko mimi katika watoto wangu? Wakati mwingine, watoto wangu wamenikosea, wakifanya mambo kinyume na yale niliyowafundisha, lakini sijawahi hata siku moja kuacha kuwapenda au kufurahi nao. Kwa hivyo, ikiwa ninayo upendo wa kudumu kama baba asiyekamilika, je! Baba yetu wa mbinguni anatujali zaidi sisi watoto wake?

Yoshua na Kalebu walisimama katikati ya Israeli na kulia: "Ikiwa Bwana anatupenda, basi atatuingiza katika nchi hii na kutupa sisi" (Hesabu 14: 8, NKJV). Ni tamko rahisi lakini lenye nguvu. Walikuwa wakisema, "Bwana wetu anatupenda na anafurahi kwetu, na atashinda kila jitu kwa sababu anafurahi kutufanyia. Kwa hivyo, hatupaswi kuangalia vizuizi vyetu. Tunapaswa kuweka macho yetu juu ya upendo mkubwa wa Bwana wetu kwetu. "

Wote kwa njia ya maandiko tunasoma kwamba Mungu furaha katika sisi. "Wasio na lawama katika njia zao wanampendeza" (Mithali 11:20). "Maombi ya wanyofu ni furaha yake" (15: 8). “Aliniokoa kutoka kwa adui yangu mwenye nguvu… kwani walikuwa na nguvu sana kwangu. Lakini Bwana alikuwa msaada wangu. Akanileta hata mahali pana; Alitoa mimi kwa sababu yeye alipendezwa nami "(Zaburi 18: 17-19).

Ni lazima kabisa tuamini kwamba Mungu anatupenda na anafurahi kwetu. Kisha tutaweza kukubali kuwa kila hali katika maisha yetu hatimaye kuthibitisha kuwa mapenzi upendo wa Baba yetu wa kwetu. Tutaweza kuibuka kutoka jangwani wetu, leaning juu ya mkono wenye upendo wa Yesu. Ataleta furaha kutoka kwa maombolezo yetu.

Download PDF