NGUVU YA KRISTO KATIKA DHORUBA YAKO | World Challenge

NGUVU YA KRISTO KATIKA DHORUBA YAKO

David Wilkerson (1931-2011)September 18, 2020

“Kwa hivyo ni lazima tuzingatie kwa bidii zaidi yale tuliyosikia, tusije tukapotelea mbali. Kwa maana ikiwa neno lililonenwa kwa njia ya malaika lilithibitika kuwa dhabiti, na kila kosa na kutotii kulipokea thawabu ya haki, tutaepukaje ikiwa tunapuuza wokovu mkubwa namna hii ”(Waebrania 2: 1-3).

Biblia inatoa maonyo yenye nguvu juu ya kujilinda dhidi ya kulala katika saa ya usiku wa manane. Hangaiko letu kuu linapaswa kuwa juu ya matembezi yetu binafsi na Kristo. Tunahitaji kuuliza, "Ninawezaje kuepuka matokeo ikiwa nitapuuza Yesu na kutoka kwake?"

Daudi, mwandishi wa zaburi nyingi, alichoka na mapambano yake. Alikuwa amechoka sana rohoni, akiwa amesongamana na kukumbwa na shida, alichokuwa akitaka ni kukimbilia mahali pa amani na usalama: “Moyo wangu umeumia sana ndani yangu, na hofu za mauti zimeniangukia. Hofu na kutetemeka vimenijia, na hofu imenizidi. Kwa hivyo nikasema, 'Lo! Kuwa nina mabawa kama hua! Ningaliruka na kupumzika. Hakika ningepotea mbali, na kukaa jangwani. Ningefanya haraka kutoroka kutoka dhoruba na upepo mkali” (Zaburi 55:4-8).

Kama Daudi, wengi wetu tunatamani kutoroka wakati tunavumilia nyakati za woga na uchovu. Tunataka kuteleza kwenda mahali pengine mbali na watu, mbali na shida zetu, vita na mapambano, ambapo mambo ni ya utulivu na ya amani. Na kwa hivyo, wengine hugeukia ndani, wakiishi kwa kuvunjika moyo kila wakati, karibu kuacha mapambano ya kumtumaini Mungu kuwavusha.

Hivi sasa, Mwili wa Kristo uko katikati ya "dhoruba kamili." Kuzimu imeibuka, na Shetani ameanzisha shambulio la kweli kwa kanisa linaloshinda. Waumini wengi wako kwenye mafungo, wakitaka kutoka kwenye mapambano kabisa. Wameamua, "Siwezi kufanya hivi tena! Sitamwacha Yesu, lakini nitatafuta njia rahisi."

Hapa kuna ukweli kila muumini anapaswa kuushikilia: tunapata nguvu na utukufu wa Kristo haswa katikati ya dhoruba! Sote tunakumbuka jinsi Yesu alijidhihirisha wakati mashua ilionekana kuzama (ona Marko 4:35-41). Kama vile alivyowafanyia wanafunzi, anajitokeza katikati ya dhoruba yetu, akituliza upepo na mawimbi. Hakika, nguvu zake tumepewa zaidi wakati wetu wa udhaifu.

Paulo anashuhudia, "Akaniambia," Neema yangu inakutosha, kwa maana nguvu Zangu hukamilishwa katika udhaifu" (2 Wakorintho 12:9).

Download PDF