NI NJIA GANI UTAKAOCHAGUA? | World Challenge

NI NJIA GANI UTAKAOCHAGUA?

Claude HoudeJuly 11, 2020

Heri mtu ambaye hatembei katika shauri la wasio wacha Mungu, Wala asimami katika njia ya wenye dhambi, Wala aketi katika kiti cha wadharau; lakini raha yake iko katika sheria ya Bwana, na katika sheria yake anafikiria mchana na usiku” (Zaburi 1:1-2).

Zaburi ya 1 ni zaburi ya busara na ina njia mbili tofauti za maisha katika kutafuta furaha. Wanatheolojia wengi wanaamini zaburi iliandikwa na David; kwa kweli ni njia ya kutimiza na maisha tele. Kwa hivyo, mtu aliyebarikiwa anafurahi katika sheria ya Bwana - katika ahadi zake, neno lake, ufalme wake, moyo wake kwa watu wake, amri zake. Na mtu huyu atakuwa "kama mti uliopandwa karibu na mito ya maji, huzaa matunda yake katika msimu wake, ambao jani lake halitauka; na kila afanyacho atafanikiwa” (1:3).

Kwa kulinganisha, "Wacha Mungu sio hivyo, lakini ni kama manyoya ambayo upepo hufukuza. Kwa hivyo wasio waovu hawatasimama katika hukumu, wala wenye dhambi katika mkutano wa wenye haki. Kwa kuwa Bwana anajua njia ya wenye haki, lakini njia ya wasiomcha Mungu itapotea.” (1:4-6). Mtunga-zaburi anasema, "Lazima uchague utafanyia kazi wako itakuwa nini." Alitofautisha kati ya maisha haya mawili, moja kama mti uliopandwa karibu na mito ya maji na mwingine kama makapi ya upepo.

Njia ya maisha ambayo husababisha baraka, nguvu, tija, usalama, furaha, kutimiza, kutimiza na kuridhika huenda zaidi ya amani ya akili na utulivu wa moyo. Utapata furaha ya kweli na ya kweli ikiwa unayo ufahamu wa kimsingi wa bibilia wa wapi unapatikana. Mithali 4: 20-26 inasema, "Mwanangu, sikiliza neno langu; elekea sikio lako kwa maneno yangu ... Weka moyo wako kwa bidii yote ... Macho yako yangalie moja kwa moja… Tafakari njia ya miguu yako. " Neno la Mungu limejaa mafundisho na mwongozo - zaidi ya kutosha kukuweka kwenye njia ya haki.

Vyombo vya habari vya kijamii na uboreshaji wake usio na maana, unaweza kula wakati wako. Burudani isiyo na akili inaweza kupunguza na kudhoofisha roho yako. Ni jukumu la kila mtu kuchagua ni harakati gani atafuata. "Tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtaongezewa" (Mathayo 6:33). Neno la Mungu liko wazi; uchaguzi ni wako!

Claude Houde ni mchungaji anayeongoza wa Eglise Nouvelle Vie (Kanisa la New Life) huko Montreal, Canada. Chini ya uongozi wake Kanisa la New Life limekua kutoka kwa watu wachache hadi zaidi ya 3500 katika sehemu ya Canada na makanisa machache ya Kiprotestanti yaliyofaulu.

Download PDF