TAABU CHINI PANDE ZOTE | World Challenge

TAABU CHINI PANDE ZOTE

David Wilkerson (1931-2011)July 15, 2020

Kwa karne nyingi, ushuhuda wenye nguvu zaidi wa watu wa Mungu ulimwenguni imekuwa mwangaza wa Kristo kupitia mateso mazito katika maisha yao. Tabia dhahiri ya Kristo imewagusa wale walio karibu nao na kuwahudumia watu wasioamini kwamba kuna Mungu, Waislamu, na wasioamini wa kila aina.

Mtume Paulo alisema, “Tumehimizwa kwa kila upande, lakini hatujakandamizwa; Tumechanganyika, lakini sio kwa kukata tamaa; tunateswa, lakini sio kuachwa; tukachomwa lakini hakuangamizwa - kila wakati tukichukua mwili wake kufa kwa Bwana Yesu, ili uzima wa Yesu pia udhihirishwe katika miili yetu” (2 Wakorintho 4:8-10).

Paulo alijionea mwenyewe maana ya kukata tamaa; baada ya yote, hakuwa mtu wa kawaida. Alikabili nyakati za taabu ambazo hakufikiria kamwe kwamba atapona. Alishuhudia: "Hatutaki mjue ya ndugu, shida yetu iliyokuja kwetu Asia: kwamba tulikuwa mzigo mzito, kwa nguvu zaidi, hata tukakata tamaa hata ya maisha. Ndio, tulikuwa na hukumu ya kifo katika sisi wenyewe, kwamba tusijiamini wenyewe lakini kwa Mungu anayefufua wafu, ambaye alituokoa kutoka kwa kifo kikubwa sana, na atukomboe; ambaye tunamwamini kuwa bado atatuokoa” (2 Wakorintho 1:8-10).

Je! Unaelewa anachosema Paulo? Anatuambia, "Tulishinikiza zaidi ya nguvu zote za wanadamu na tulipoteza kabisa kuielewa. Tulifikia hatua ya kufikiria ilikuwa imeisha."

Wakati huo huo, wakati wa kujaribu sana wa Paulo, alikumbuka huduma yake na wito. Kuona kifo usoni, alijikumbusha, "Ulimwengu wote unaniangalia. Nimehubiri mahubiri mengi juu ya nguvu ya Mungu ya kuweka watumishi wake na sasa kila mtu anatafuta kuona ikiwa ninaiamini."

Baadaye, Paulo anasema kwa kanisa la Korintho, "Ni sala zako ambazo zimetusaidia. Umetuwezesha kumaliza haya yote na wimbo wa ushindi. " Anaandika, "Ninyi pia mnasaidia katika kusali kwa ajili yetu, ili shukrani iweze kutolewa na watu wengi kwa niaba yetu" (2 Wakorintho 1:11).

Kamwe usichukue kidogo suala la kuwaombea kaka na dada zako wanaohitaji. Paulo anasema sala za Wakorintho zilikuwa zawadi kwake na, vivyo hivyo, sala zetu zinaweza kubariki wengine.

Download PDF