UNATEGEMEA ROHO YA MUNGU? | World Challenge

UNATEGEMEA ROHO YA MUNGU?

Gary WilkersonSeptember 21, 2020

Nguvu ya Roho Mtakatifu huja kwetu kwa njia anuwai. Kwanza, kama Yesu anasema, hakuna mtu anayekuja kumjua isipokuwa wamezaliwa mara ya pili katika Roho. Kwa hivyo, kwa maana, Roho ya Mungu inakaa ndani ya kila Mkristo.

Pili, tumeitwa kukaa katika Roho, kukaa karibu naye katika maombi. Tatu, tunapaswa kujazwa kila wakati na Roho, kunywa kila wakati kutoka kwenye kisima chake cha maji yaliyo hai. Hakuna moja ya hii inamaanisha Roho anatuacha, lakini badala yake tuwe na sehemu katika uhusiano wetu naye.

Mwishowe, kuna kumiminwa kwa Roho ambayo hutujaza nguvu, kitu ambacho ni zaidi ya uwezo wetu wa kuzalisha. Unaweza kujiuliza, "Ikiwa nimezaliwa kwa Roho, na Roho anakaa ndani yangu, na kila wakati mimi hunywa Roho, kwa nini nitahitaji Roho imwagike juu yangu?" Tunamhitaji kwa sababu anatusaidia kuelewa hitaji letu la Mungu. Hatuwezi kamwe kufanya kazi za ufalme wake kwa shauku yetu au bidii yetu. Lazima itoke kwake.

Tunaweza kudhani Mungu anachagua mtu wa moto, ambaye atapata kila mtu bidii kwa Mungu. Lakini Bwana anatafuta moyo wenye njaa - ambaye anaweza kuijaza kwa akili yake mwenyewe, moyo na Roho. Hiyo inamaanisha hata mpole kati yetu anastahili.

Yesu alisema wakati akielezea kumwagwa kwa Roho: "Kaeni ndani ya mji mpaka mpate kuvikwa nguvu kutoka juu" (Luka 24:49). Hii inaonyesha mwendo wa nje wa Roho katika maisha yetu, kitu ambacho kinatoka nje yetu. Mwendo mwingine wote wa Roho ndani yetu ni wa ndani - kuzaliwa mara ya pili, kukaa, kunywa utashi wetu.

Inakuja wakati katika maisha ya kila mwamini wakati Roho lazima ahame kwa njia ambayo ni ya nje kutoka kwetu. Tunamhitaji afanye kazi hiyo: kuongea, kugusa, kutoa. Hiyo ndivyo ilivyotokea wakati wanafunzi hawakuweza kutoa pepo. Yesu aliwaambia, "Aina hii hutoka tu kwa kusali na kufunga" (ona Marko 9:29). Kwa maneno mengine, ilihitaji kumtegemea Mungu kabisa. Lazima tuseme, "Siwezi kufanya hivi kwa nguvu zangu mwenyewe. Inahitaji nguvu za Mungu."

Wanafunzi walihitaji maombi na kufunga ili tu kutoa pepo moja. Tunakabiliwa na utamaduni mzima ambao unaweza kubadilishwa tu kwa maombi na kufunga!

Download PDF