UPENDO WA MUNGU USIO NA MWISHO | World Challenge

UPENDO WA MUNGU USIO NA MWISHO

David Wilkerson (1931-2011)July 14, 2020

Neno lisilo na maana linamaanisha "kutochaguliwa, sio kuacha au kudhoofika kwa nguvu au kasi; haiwezi kubadilishwa, ikishikamana na mwendo uliowekwa."

Hii ni maelezo ya ajabu ya upendo wa Mungu. Hakuna kinachoweza kuzuia au kupunguza harakati zake za upendo za wenye dhambi na watakatifu. Mtunga-zaburi Daudi alielezea hivi: “Umenipiga ukuta na nyuma… Naweza kwenda wapi kutoka kwa roho yako? Au ni wapi naweza kukimbilia kutoka kwa uwepo wako? Ikiwa nitapanda mbinguni, wewe uko; nikiweka kitanda changu kuzimu, tazama, upo hapo” (Zaburi 139:5, 7-8).

David anazungumza juu ya hali kubwa na ujuaji ambao tunakabiliwa nao maishani. Anasema, "Kuna wakati ninajisikia heri sana kwamba nimejawa na furaha. Wakati mwingine, ninahisi kama niko kuzimu hai, nimelaaniwa na sistahili. Lakini haijalishi ni wapi, haijalishi nimebarikiwa au najisikia chini, Bwana, uko hapo. Siwezi kutoka na upendo wako usio na mwisho! Hata wakati mimi si mwasi - nikitenda dhambi dhidi ya ukweli wako, nikichukulia neema yako - hutaacha kunipenda. Upendo wako kwangu hauna mwisho!"

Fikiria pia ushuhuda wa mtume Paulo. Hapa kuna mtu aliye na nia ya kuharibu kanisa la Mungu kama wazimu kwa sababu ya chuki yake kwa Wakristo. Alipunguza vitisho vya kuuawa dhidi ya kila mtu aliyemfuata Yesu na kutafuta idhini ya kuwachunga waumini ili aweze kushtaki majumbani mwao na kuwavuta gerezani.

Baada ya kuongoka, Paulo alishuhudia kwamba hata wakati wa miaka hiyo iliyojaa chuki, Mungu alimpenda. Aliandika, "Mungu anaonyesha upendo wake mwenyewe kwetu, kwa kuwa tulipokuwa bado wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu" (Warumi 5:8). Na kwa miaka yote, Paulo alizidi kusadikika kuwa Mungu angempenda sana hadi mwisho, kupitia hali yake ya juu na ya juu.

"Nina hakika kwamba, mauti au uzima, wala malaika, wakuu, wala nguvu, au vitu vya sasa au vitu vitakavyokuja, au urefu au kina, wala kitu chochote kile kilichoumbwa, kitaweza kututenganisha na upendo wa Mungu ulio ndani. Kristo Yesu Bwana wetu” (Warumi 8:38-39). Alikuwa akitangaza, "Hakuna kinachoweza kunitenga na upendo wa Mungu - hakuna shetani, hakuna pepo, hakuna mamlaka, hakuna mtu, hakuna malaika - hakuna kitu kinachoweza kuzuia Mungu kunipenda."

Hii ndio tumaini la kila mwamini!

Download PDF