UWEZO WAKO WA KAWAIDA KWA KAZI YA MUNGU | World Challenge

UWEZO WAKO WA KAWAIDA KWA KAZI YA MUNGU

Claude HoudeAugust 8, 2020

Bibilia inatufundisha kuwa imani ya kweli inatarajia dhidi ya tumaini lote, ikitaja vitu visivyo, na kuleta uzima mahali ambapo kuna kifo. Mungu anataka kutupatia kiinisimu kiroho na ufahamu wa kimungu ili tusiangalie tena watu, hali na hali kama tulivyokuwa tukifanya hapo awali. Anataka tuone kwa macho mpya, kwa imani, kiimani, kama Yeye anavyoona. "Kwa maana Mungu haonekani kama wanadamu wanavyotazama, kwa maana mwanadamu hutazama nje, kwa kile kinachokutana na jicho, lakini Mungu huangalia kile kisichoonekana. Anaangalia moyoni” (1 Samweli 16:7).

Mkutano wa kushangaza na wa kufunua kati ya Yesu na Peter unaonyesha ukweli huu. Petro alitembea miaka mitatu na Yesu. Alionekana kuwa mtu anayeweza bora na mbaya zaidi, akibadilishana kati ya uungu na diabia na kutatanisha kwa kutisha. Yesu alipotangaza kifo chake na ufufuko wake na kutawanyika kwa wanafunzi mara tu baada ya kukamatwa kwake, Petro alisema kwa ujasiri, "Hata kama wengine wote watakuacha, mimi nitabaki nawe, hata nitakufa!" (angalia Luka 22:33).

Yesu alipomtazama Petro na kusikia maelezo yake mazuri, Aligundua maeneo mawili, mipango miwili na njia mbili tofauti juu ya maisha ya mwanafunzi wake. Maneno ambayo Aliongea na Simon Peter ni zuri kwenye vidonda vya mioyo ya wale ambao wamekamatwa kwa mtego wa tamaa au ambao wamepoteza maono. Bwana wetu alizungumza na kinabii na Peter na pia anaongea nasi, akiita jina letu: "Simioni, Simoni! Shetani alikuwa anatamani kuwa nawe, akupungushe kama ngano, lakini nimekuombea ili imani yako isingekoma na ukirudi, utawatia nguvu ndugu zako” (22:31-32).

Petro alimkana Yesu na akatubu kwa machozi machungu. Yesu alikuwa na uwezo wa ukombozi ili kuona wazi kabisa mbaya zaidi kwa Peter lakini pia kumwombea na kuona kwa nguvu kwamba siku hamsini baadaye, siku ya Pentekosti, Peter angeweza kusimama katikati ya umati uliofadhaika na wenye wasiwasi na kusema maneno ambayo angezaa Kanisa!

Kama ilivyokuwa kwa Petro, Yesu anaona ulipokuwa, mahali ulipo sasa na nini unaweza kuwa kwa imani kwake. Anajua kile ambacho kimeandaliwa kwako katika ulimwengu usioonekana na Yeye anataka ujifunze kujiona, na vile vile wengine, kupitia kiwango hicho cha imani.

Claude Houde ni mchungaji anayeongoza wa Eglise Nouvelle Vie (Kanisa la New Life) huko Montreal, Canada. Chini ya uongozi wake Kanisa la New Life limekua kutoka kwa watu wachache hadi zaidi ya 3500 katika sehemu ya Canada na makanisa machache ya Kiprotestanti yaliyofaulu.

Download PDF