WAKATI ISIO NA MAANA KUONGOZA KWA USHINDI | World Challenge

WAKATI ISIO NA MAANA KUONGOZA KWA USHINDI

Tim DilenaJuly 25, 2020

Sote tunajua hadithi ya Daudi - mchungaji mchanga ambaye alikuja kuwa shujaa wakati alishinda shujaa wa Mfilisti aliyeitwa Goliathi. Daudi alikuwa mtoto wa mwisho wa Yese, ambaye watoto wake wa kiume watatu walikuwa wanahudumu katika jeshi la Mfalme Sauli. Baba yao Jesse alimtuma David kwenda kwenye uwanja wa vita ili kuangalia ndugu zake na kuchukua chakula kwao.

"Chukua punguzo hizi kumi za jibini kwa mkuu wa kitengo. Tazama jinsi ndugu zako wanavyofanya na warudishe habari zao. Sasa wako pamoja na Sauli na wanaume wote wa Israeli katika Bonde la Ela, wanapigana na Wafilisiti. Basi Daudi akaamka asubuhi na mapema, akaenda” (1 Samweli 17:20).

Baba ya David alimwuliza afanye kitu kidogo na yeye alitii, bila kufikiria kwamba kazi hiyo isiyo na maana itasababisha ushindi kwake yeye, kwa Waisraeli na kwa Mungu. Daudi alikuwa jasiri na aliishia kumuua Goliathi, ambaye alikuwa akiwadhibitisha wanaume wa Israeli bila huruma - wimbo ambao ungeelezea maisha yake (soma hadithi kamili katika 1 Samweli 17:23-51).

Fikiria. Roho Mtakatifu hakuwa akimzunguka David kuchukua jibini kwa ndugu zake, alikwenda kwa sababu baba yake alimwambia. David alikuwa akitoa utoaji wa jibini, kitendo cha chini cha huduma, wakati alikuwa na msimamo wa kiujumbe kwa umilele ambao Mungu alikuwa amempanga.

Hudson Taylor, mmishonari wa Uingereza nchini China, alisema, "Kitu kidogo ni kitu kidogo, lakini uaminifu katika vitu vidogo ni jambo kubwa."

Kuingilia kwako kwenye hatima yako huanza na kazi za unyenyekevu ambazo zinaweza hata kutolingana na kile unachotaka kufanya. Lazima upitishe mtihani wa unyenyekevu. Watu wengi huwa hawajachaguliwa kupigana na yule mkuu kwa sababu hawakutaka mgawo wa jibini!

Nenda tangu mwanzo wa Bibilia hadi mwisho na zaidi na utapata hadithi za wanaume na wanawake walio na mioyo ya watumishi, akili na roho ambao walifanya ulimwengu kuwa mahali bora zaidi:

           Musa hakusema, "sifanyi jangwa." Ruthu hakusema, "sifanyi mama-mkwe."

           Noa hakusema, "sifanyi boti." Maria hakusema, "sifanyi kuzaliwa kwa mabikira."

           Paul hakusema, "sifanyi barua." Yesu hakusema, "sifanyi msalaba."

Kuwa mwamini ambaye hufanya kitendo kinachoonekana kuwa duni kwa njia yako ya kupata mwisho wako katika Kristo. Toa jibini!

Mchungaji Tim alichunga kanisa la mjini katikati huko Detroit kwa miaka thelathini kabla ya kutumikia huko Brooklyn Tabernacle huko NYC kwa miaka mitano. Yeye na mke wake Cindy sasa ni mchungaji huko Lafayette, Louisiana.

Download PDF